hadiah

Berdirinya khilafah bukan hadiah gratis untuk sembarang amal

“Sesungguhnya berdirinya khilafah hanyalah hadiah dari amal-amal shalih yang dilaksanakan sehari-hari oleh umat Islam. Barang siapa ingin khilafah tegak, hendaklah ia fokus untuk memperbaiki dirinya dengan iman dan amal shalih….

Zemanta Related Posts Thumbnail

Khilafah Dalilnya Bukan ‘Aqli

  “Negara Islam tak diwajibkan dalam Al-Qur’an, negara Islam tak bersandar pada dalil naqli, hanya ‘aqli saja.” Yang mengatakan itu, selain tak memperhatikan as-Sunnah, juga tidak memahami kedudukan dalalah iltizam…

al-qur'an dan kaca pembesar

Bahasa Arab Bukan Bahasa Islam?

“Bahasa Arab Bukan Bahasa Islam.” Itu pendapat guru Bahasa Indonesia sy waktu sekolah di SMA. Meski kita menghormati semua guru yg mengajarkan ilmu yg berguna, tapi kali ini saya berani mengatakan…

non muslim dalam khilafah

Pakaian Non-muslim Dalam Negara Khilafah

Assalamu ‘alaikum pertanyaan saya terkait dengan sebuah pasal dalam rancangan UUD. Pada pasal 7, ayat 4 atau D, dari versi terjemahan Bahasa Inggris edisi ke II tahun 2010, menyatakan: “The…

jihad dan dakwah

Dakwah Tanpa Kekerasan VS Dakwah dengan Kekerasan…???

Ada yang mengatakan, “kami dakwah dengan hikmah, bukan dengan kekerasan.” Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa dakwah yg baik adalah dakwah yg tanpa kekerasan, sedang dakwah yg buruk adalah dakwah yg…

ahmad ad da'ur

Tokoh Hizbut Tahrir: Syaikh Ahmad Ad-Da’ur

. Syaikh Ahmad Ad-Daur lahir pada tahun 1909. Beliau memasuki Al-Azhar pada tahun 1930 dan menggondol ijazah Al-’Alamiyah dari universitas tersebut pada tahun 1934. Di sanalah beliau bertemu dan berkenalan…

jihad

“Aktivitas fisik” apakah diharamkan sebelum Daulah Islamiyah tegak?

. Sesungguhnya “aktivitas fisik” tidaklah haram baik sebelum berdirinya Daulah Islam maupun setelahnya, selama pelaksanaannya sesuai dengan hukum Syara’. Bahkan, terdapat sejumlah “aktivitas fisik” yang bersifat wajib dalam kondisi-kondisi tertentu…

abdurrahman bin auf

Abdur Rahman bin ‘Auf

. Apa yg anda ingat ketika disebut nama ‘Abdur Rahman bin ‘Auf radliyallaahu Ta’aalaa ‘anhu..? Mungkin anda akan ingat sosok bisnisman masa kini dengan tampilan perlente, kerjaannya menjalankan usaha berkelas…

ushul dan furu'

Antara Ushul dan Furu’ Dalam Islam

Jika sepintas kita layangkan perhatian kita ke arah Islam, akan segera tampak bahwa Diin ini tersusun atas dua bagian. Bagian pertama berupa keyakinan, sedangkan bagian kedua berupa aturan perbuatan. Yang…

سيد قطب

Sayyid Quthb: entitas Umat yang Islami telah hilang sejak hilangnya pemerintahan Islam

. . Menurut Sayyid Quthb, rahimahullah, Islam tidak mungkin dapat memiliki peran dalam kehidupan tanpa teraplikasikan dalam suatu masyarakat. Dan masyarakat yang mengaplikasikan Islam itu telah hilang, menurut beliau, sejak…

hamid fahmi zarkasyi

Negara demokrasi dan negeri yang terbajak

Ketika diwawancarai soal demokrasi, seorang intelektual muslim (yang segi keilmuannya saya hormati) menyatakan, “Kita perlu ikut pemilu dengan tujuan untuk memperjuangkan umat Islam melalui sistim demokrasi ini. Negara bersistim demokrasi…

ht dan syi'ah

Pandangan Hizbut Tahrir Terhadap Syi’ah Itsnaa ‘Asyariyyah, Menurut Jubir HT Libanon

Seorang peneliti yang bermaksud menyusun sebuah makalah tentang pendirian Hizbut Tahrir terhadap Syi’ah, yang kemudian hendak dipresentasikannya dalam sebuah seminar di Kota Najaf, menyodorkan sejumlah pertanyaan kepada ketua Maktab I’lami,…